Sản phẩm cà phê của Công ty chúng tôi đã được kiểm nghiệm với các chỉ tiêu chất lượng đạt tiêu chuẩn ATVSTP. 

Sản phẩm đóng gói giấy Kraft thân thiện môi trường, đính kèm thanh nẹp miệng bao bảo quản sau khi mở gói

Công bố sản phẩm 100% Arabica Cầu Đất The Coffee Farm

Công bố sản phẩm 100% Moka Cầu Đất The Coffee Farm

Bình Luận Facebook