Hiện tại The Coffee Farm chỉ áp dụng hình thức thanh toán sau khi nhận hàng.

Nếu bạn có yêu cầu khác, vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng: 093 886 2177

Bình Luận Facebook