Hiện tại The Coffee Farm chỉ áp dụng hình thức thanh toán sau khi nhận hàng.

Nếu bạn có yêu cầu khác, vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng: 0935 890 711

Bình Luận Facebook